KONGREYE DAVET KONGREYE DAVET

Değerli Meslektaşlarım,

8. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi’ nin (KKVC) 01-04 Mart 2012 tarihinde Antalya’da Maxx Royal Kongre Merkezi’nde yapılacağını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Geçen yıllardaki gibi KKVC’ de Yenilikler Kongresi  ulusal ve uluslararası kateter laboratuarları ve ameliyathanelerden yapılacak canlı yayınlar ve interakitf sunumlarla yeniliklerle dolu bir bilimsel programla karşınızda olacak.

KKVC’ de Yenilikler Kongresi’ nin Geleneksel Tekno Kursları, VATS ile AF Abrilasyon Kursu, Kardiyak Morfoloji Kursu, ileri Ekokardiyografi Kursu, Kardiyovasküler Hemşirelik Kursu, Perfüzyonist ve Kateter Laboratuarı Teknisyenleri Kursları ile sizleri ağırlayacak.

Ayrıca Uluslararası Aritmi Forumu (IFA) , Uluslararası  Akdeniz Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı (IC – MED) , Uluslararası Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Akademisi (i – Aves) , Kapak Zirvesi ve Konjenital  Kalp Zirvesi kongrenin önemli uluslar arası yönünü oluşturacak.

Kabul edilen tüm bildiriler isteğinize uygun olarak, Heart Surgery Forum ya da International Journal of Cardiology’ nin ekinde basılacak.

Yurt dışından gelen konularında ünlü kardiyolog ve kardiyovasküler cerrahlarla doğrudan iletişim kurabileceğiniz samimi bir eğitim ortamı olan kongremizde sizleri ağırlayabilmek bize hep onur veriyor.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Öztekin OTO, FESC, FACC
Kongre Başkanı

Türk Tabipleri Birliği

8. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, TTB-STE Kredilendirme Kurulu tarafından 39 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir.

European Board for Accreditation in Cardiology

8. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi Avrupa Kardiyoloji Akreditasyon Kurulu (EBAC) tarafından 24 uluslararası sürekli tıp eğitimi puanı ile kredilendirilmiştir. Her katılımcı sadece eğitim faaliyetiyle geçirilen saatlerin kredisini talep edebilir. EBAC, Avrupa Uzman Hekimler Birliği’nin (UEMS) bir kuruluşu olan Sürekli Tıp Eğitimi Avrupa Akreditasyon Konseyi (EACCME) ile işbirliği içinde faaliyet göstermektedir.